Svar till DN

 Det skrevs om Ort till ort i DN:s ledare. Detta är vårt svar: 

SVAR TILL DN ANGÅENDE HEMBESÖKEN


Ort till ort nämndes på DN:s ledarsida 2021-02-12. Rubriken var ”Politiker ska inte behöva stå ut med hotfulla hembesök” och ämnet var den ”vägg” av hat som offentliga personer möter från allmänheten. När allmänheten tar till obekväma metoder för att nå fram till maktmänniskorna riskerar det att skrämma bort viktig kunskap från diskussionsbordet, menar DN.


Under den senaste tiden har samhället sett sina motsättningar hårdna: Covid-krisen skördar tusentals liv och skakar ner ännu fler i ekonomisk osäkerhet, och den sedan länge absurda bostadsmarknaden drabbar allt bredare delar av befolkningen. Makthavarna har frågor om liv och död på sina skrivbord, samtidigt som den stora massan av människor är lika utestängda från det offentliga samtalet som alltid. Det är uppenbart att en sådan situation skapar en ökad organisering bland folk, och att deras tonläge skruvas upp. Fler och fler sluter upp bakom krav som inte lyssnas på. Dessa rörelser framförs bara i media när de har blivit en obekväm kraft för beslutsfattarna, och då endast för att avfärda dem som en hatisk pöbel. 


DN begriper inte att dessa frågor är viktiga för människor. I Sundbyberg ska kommunen avhysa 30 vuxna och barn för att de inte hunnit förankra sig i kommunen under sin “etableringstid”. Denna massavhysning innebär en enorm terror för de drabbade, och leder till ännu fler hemlösa i Sverige. Hur kan DN beskriva situationen som att politikerna är de som är hotade och otrygga i hemmet? Är inte detta en ”stark destruktiv kraft”? Är det inte också ”masstrakasseri” när den offentliga makten förstör för ”massorna”? Var går gränsen för vad alla vi andra ska ”behöva stå ut med”? DN rapporterar inte en rad om de tusentals avhysningar och vräkningar som sker i landet, men reagerar reflexmässigt och bredbent när en förening gör en dörrknackning bland makthavarna. Det säger en hel del om DN och redaktionens intressen.


Dörrknackningarna hos medlemmarna i Socialnämnden var korta, artiga och helt öppna. Det fanns inte ett spår av hot. Ett utskrivet brev överlämnades, signerat av de avhysningshotade. Att beslutsfattarna möter de som berörs av deras politik gör inte ”det offentliga torget mindre”, som DN skriver, utan tvärtom. Att vanligt folk organiserar sig, diskuterar och ställer krav på sina politiker är ett gott tecken, oavsett om det gäller covid-hanteringen eller bostadsfrågan. De som skräms av det, och hellre sitter i sina elfenbenstorn och fattar beslut utan allmänhetens inblandning, har inget att göra i offentligheten. För oss andra är politiken mer kännbar är punkter på en dagordning, och nu vill vi också tycka till!


Ort till ort Sundbyberg


Kommentarer

Populära inlägg