Öppet brev till ansvariga politiker i Sundbyberg

Söndagen den 24e januari postade Alexander Hallberg, socialdemokratisk politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling, en kommentar på vårt inlägg i facebookgruppen “Sundbyberg”. Det här är vårt svar på de påståenden han för fram. 

En kommun för de rika?

För det första valde de här personerna aldrig att komma till Sundbyberg. De har överlevt krig och flykt och i vissa fall spenderat flera år på andra platser i Sverige, i väntan på uppehållstillstånd, för att sen bli placerade i Sundbybergs kommun, av staten. De bad inte om att hamna i en kommun med en sådan akut bostadskris som Sundbyberg, men nu har de rotat sig här. 

     Hallberg menar att de här personerna inte utsätts för vräkning, utan avhysning, då de bor i lägenheter med tidsbegränsade kontrakt. För oss spelar det ingen roll vilken benämning som används, när det handlar om människor som berövas sina hem och kastas ut på gatan. 

Hallberg för fram att bostäderna är till för andra med behov. Vi anser det lågt och mycket oroande att Hallberg ställer utsatta grupper mot varandra på det sättet. Ort till ort vill att alla som har behov av bostad ska tillförsäkras det. Vi gör ingen skillnad på folk och folk, utan kämpar för ALLAS rätt till bostad. 

     Frågan är vad Sundbybergs styrande politiker vill? Hallberg skriver om solidaritet, ett “delat ansvar mellan alla kommuner” samt om den möjlighet till förlängning av kontrakt som ska ha beslutats om. Fina ord, men vad leder deras politik till? Ingen av de som ansökt har fått sitt kontrakt förlängt. Vad hjälper det att göra fler människor bostadslösa? Vill det politiska styret i Sundbyberg ha hemlösa familjer på gatorna? Eller vill de att alla som inte har råd att köpa sig en bostad ska tvingas bort från kommunen, och därmed bidra till så kallad “social dumpning”? Vem är Sundbyberg till för, egentligen? Den förda politiken bidrar till än mer segregation och ett samhälle där enbart marknadens lag råder. Vi vägrar acceptera det!


Politikerna frånsäger sig ansvar

Hallberg anser att Ort till ort, istället för att bedriva ett politiskt arbete för att förändra de orättvisor, och dess förödande konsekvenser, vi ser runtom oss i samhället, ska ägna oss åt att hjälpa till att hitta nya bostäder till de berörda personerna. Men vi sitter inte inne på några lägenheter, och de här personerna har redan bostäder. Det är inte vi som drar dem inför rätta. Det är inte vi som kastar ut dem. Hallberg påstår vidare att Ort till ort bär ett ansvar för att ha “uppviglat” och “misslett” dessa människor samt att vi “sprider falska rykten”. Dessa anklagelser är absurda! Det är inte vi som dikterar villkoren på bostadsmarknaden och reglerar hyrespriser. Det är inte vi som låter hus med lägenheter där ingen bor stå tomma, medan bostadslösheten breder ut sig. Det var inte vi som sålde ut allmännyttan och avvecklade den sociala bostadspolitiken. Det var inte vi som lämnade över ansvaret för bostäder till marknaden. 

     Det är inte heller vi som har gett någon falska förhoppningar. Kommunen har infört ett system med förlängningar samt lovat att ingen av de boende skulle ställas på gatan. Dessutom har Socialdemokraterna varit mycket tydliga med att bostaden är en social rättighet och att det ska finnas en tak över huvudet-garanti. De har även tidigare fördömt Miljöpartiet och Moderaterna för en sådan politik de nu själva bedriver. Alla ansökningar om förlängning har avslagits av kommunen. Vidare har det påståtts att flera av de berörda personerna har tackat nej till bostad som de erbjudits, vilket i de flesta fall inte stämmer. Flera av de boende kräver överhuvudtaget inte att få bo kvar, att få en bostadsrätt eller förstahandskontrakt, som Hallberg uttrycker det, utan vilket annat alternativt som helst, för att lösa deras boendesituation. Om det är någon som har gett falska förhoppningar är det just kommunen! Vi försöker bara lösa den situation som har skapats av det politiska styret.       

     Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjningen. Men då de inte fullföljer sitt ansvar har de berörda personerna vänt sig till oss för att få hjälp samt beslutat sig för att aktivt kämpa för sin rätt till bostad. Påståendet om uppvigling är obehagligt då det kan förmodas bottna i en föreställning om de drabbade som okunniga idioter som inte själva förstår eller har insikt om sina egna behov och intressen. Påstår Hallberg att de saknar ett politiskt medvetande?


Bostad åt alla

Det finns ingen annan kommun i Sverige som genom domstol försöker avhysa så många människor samtidigt, särskilt inte nyanlända personer. Vi kräver ett svar från ansvariga politiker i Sundbyberg på varför de väljer att genomföra dessa kostsamma avhysningsprocesser och göra människor bostadslösa, istället för att förlänga kontrakten, fortsätta jobba för att lösa situationen genom kontakter med andra kommuner eller bygga tillfälliga bostäder i tomma kontorslokaler (som det finns gott om). För oss är det obegripligt. Det står inte hugget i sten att det här måste ske. Det handlar om en politik där individen själv tvingas bära hela ansvaret för sin situation, oavsett förhållanden och konsekvenser. Kanske är det så att de styrande politikerna i Sundbyberg inte vågar erbjuda de här människorna en lösning, för de är medvetna om att de då måste ta tag i den betydligt större frågan - den rådande bostadskrisen i kommunen, som drabbar nyanländ som svensk medborgare, student som pensionär, ensamhushåll som barnfamilj. Det är ett betydligt större problem att ta tag i. Därför kämpar vi i Ort till ort för ALLAS rätt till bostad. För att ingen ska hamna på gatan. Vi kämpar för att återta och utöka allmännyttan. För en ansvarsfull bostadspolitik, där människors behov är i centrum, inte marknadens. 


STOPPA AVHYSNINGARNA! BOSTAD ÅT ALLA!


Kommentarer

Populära inlägg