Mitt i Sundbyberg lyfter Ort till orts svar på politikernas kritik

 

"Under dörrknackningarna förekom inte ett spår av hot eller oartigheter. Ett brev överräcktes, signerat av några av de 30 avhysningshotade. Vissa hade följdfrågor, andra hade motargument. Det hela blev ett gott och nyttigt demokratiskt samtal, mellan de två ändarna i ett viktigt politiskt beslut. Mycket av laddningen ligger nog i den större politiska situationen, snarare än i själva dörrknackningen."

(...) 

"Med anledning av detta har vi i Ort till ort skrivit ett brev där vi uppmanar kommunen att dra tillbaka avhysningsbesluten. Tiden var knapp – rättegångar mot hyresgäster inleds inom ett par veckor – och försöken att få till en meningsfull dialog har helt grusats. Vi bestämde oss därför för att ringa på hemma hos politikerna och överlämna skrivelsen personligen. "

(...)

"Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling gick ut i Aftonbladet och Expressen och försökte vinkla det till något fruktansvärt som har drabbat politikerna, men intentionen var så klart aldrig att skrämma någon."

Kommentarer

Populära inlägg